Diumenge XXIII de durant l’any / B / 2012

Comunicació (Mc 7,31-37)

L’ésser humà no és pas l’animal més fort, ni el més veloç, ni el més gran, però és el que millor es comunica. I això és el que ens ha permès fer un salt endavant immens en la línia evolutiva respecte dels altres éssers vius.

Per això ser sordmut és una limitació tan gran. No és tan aparent com la ceguesa, però probablement limita la capacitat de comunicació més que no pas aquesta. En temps de Jesús, els sordmuts estaven condemnats a viure sense paraules, amb els pensaments tancats en ells mateixos, amb una sensació molt pitjor que la que tenim quan ens trobem sols entre gent que parla una llengua desconeguda.

Avui dia, gràcies a les llengües de signes, els sordmuts han pogut trencar moltes barreres. El miracle de Jesús, però, manté tota la seva força en tant que signe d’una porta que s’obre a la comunicació humana i, per tant, a una vida molt més rica.

La incomunicació humana no prové, la majoria de vegades, de causes fisiològiques sinó psicològiques. Les nostres oïdes sovint senten bé els sons, però el nostre cor no vol escoltar el que un altre cor ens comunica. La nostra llengua és capaç de parlar perfectament, però la por o qualsevol sentiment negatiu ens impedeix d’expressar el que estem pensant.

Segur que hi ha persones que tenen una certa por de creure en Jesús perquè pensen que la fe cristiana els privarà d’alguna cosa, els coartarà la llibertat. Ben al contrari, el contacte amb Jesús ens fa capaços de desplegar tota la potencialitat humana que portem a dins. Ens fa capaços d’estimar sense reserves i de connectar amb el que hi ha de més autèntic en el cor de l’ésser humà, que és l’empremta divina.

Fóra bo que ens miréssim a nosaltres mateixos i que ens preguntéssim: la fe cristiana, ¿en què m’ha ajudat fins ara a desplegar-me com a persona? I d’altra banda, ¿hi ha algun aspecte de la meva vida en què considera que ser cristià em frena, em limita? Si és així, ben segur que es tracta d’alguna cosa negativa o que no he entès encara què vol dir de debò ser cristià. Aleshores potser necessito una conversa més personal per aclarir-me. Tal com va fer Jesús amb aquell home, a vegades necessito apartar-me del brogit per poder-me comunicar amb més claredat.

Jordi Vila