Nadal / nit / 2012

No va ser “trending topic” (Lc 2,1-14)

Per fi una bona notícia! No cal fer el repàs de totes les males notícies que ens assetgen contínuament. Les paraules de moda són crisi, retallades, desnonaments, deute… Les sentim tothora.

El naixement de Jesús no va ser “trending topic”. És clar, els pastors no tenien twitter i les seves històries no gaudien de gaire credibilitat. Cada dia naixien molts infants com aquell, una gran notícia per als qui ho vivien de prop i un fet nimi per a la resta de la humanitat.

Van haver de passar molts anys perquè aquell infant comencés a ser el centre d’atenció d’una petita regió a la perifèria de l’imperi. Ara, vint segles després, tothom n’ha sentit a parlar, però encara som pocs aquells per a qui Jesús és una notícia important.

Déu es fa home, planta enmig nostre la seva tenda, s’encarna en un nadó que neix amb la feblesa de tot infant i amb la pobresa i la situació incerta que encara han de viure tants humans. Ell és la llum del món, ell és la font de la vida, i neix com una petita llum que esquitxa la foscor, i ha de ser faixat amb bolquers com tots els infants. La rutina i les misèries de la gent del seu temps no van experimentar cap canvi immediat.

Però aquesta petita llum no s’ha apagat i continua amb la voluntat d’inundar el món. Va néixer per nosaltres i ha mort per nosaltres. Ni la mateixa mort no l’ha feta desaparèixer, perquè ha ressuscitat i viu, i es fa present on n’hi ha dos o tres que es reuneixen en el seu nom. No tan sols no s’ha apagat, sinó que va creixent silenciosament, com el gra de blat que dóna una espiga ben granada, com el llevat que fa pujar tota la massa.

Parlem de crisi, retallades, desnonaments i deute. Però també parlem de marató, recapte d’aliments, plataformes i iniciatives solidàries. Aquestes accions de solidaritat, aquest esperit de fraternitat humana i de compassió amb els que pateixen sintonitza perfectament amb la llum que neix per Nadal.

Fem créixer entre tots aquesta llum. Jesús vol servir-se avui de nosaltres per continuar present en el món. Que algú continuï proclamant la seva paraula, que és viva i allibera. Que algú parteixi i comparteixi el pa, com ell ho va fer per alimentar les multituds i en donar-se a si mateix com a pa de vida eterna. Que algú curi, perdoni, rescati i aculli tots els desnonats i marginats del nostre sistema, com ho va fer ell amb els leprosos, les prostitutes i els publicans que no tenien la consciència en pau.

Que tinguem un bon Nadal! El tindrem de debò si mirem la llum de Jesús i la reflectim, encara que sigui minúscula i vacil·lant. Ell també va ser minúscul.

Jordi Vila