Missa internacional sota els pins del santuari

Amb assistència de dos centenars de persones, el 14 d’agost, vigília de l’Assumpció de la Mare de Déu, a les 9 de la nit, es va celebrar la missa internacional sota els pins del santuari de la Mare de Déu de la Pineda, presidida pel rector, Mn. Jordi Vila i Borràs. Uns autobusos gratuïts a càrrec de l’ajuntament van acostar els fidels des de Vila-seca i la Pineda. Membres de la junta dels Amics del Santuari van portar la imatge de la Mare de Déu fins a l’altar. Durant la celebració es van emprar les llengües catalana, castellana i francesa.